გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-01-23
უცნაური გადაწყვეტილებით ნაპოვნი „ნამდვილი საქმე“
ლა­ლი მარ­გი­ა­ნი შარ­შან, მე­გობ­რე­ბის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი თხოვ­ნით, გა­დავ­წყ­ვი­ტე სა­ჯა­რო სამ­სა­ხურ­ში მე­ცა­და ბე­დი. რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რ­ში ქალ­ბა­ტონ­მა და­რე­ჯან ნი­გუ­რი­ან­მა სა­მი სკო­ლა შე­მომ­თა­ვა­ზა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ვა­კან­სია მუ­ლახ­შიც იყო, არ­ჩე­ვა­ნი ლა­ხა­მუ­ლა­ზე შე­ვა­ჩე­რე. ცო­ტა არ იყოს, ჩე­მი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა უც­ნა­უ­რად ეჩ­ვე­ნა ქალ­ბა­ტონ და­რე­ჯანს და მკითხა, თუ ვიც­ნობ­დი ვინ­მეს ლა­ხა­მუ­ლა­ში.
— დი­რექ­ტორს ვიც­ნობ-მეთ­ქი — ისე­თი და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი კი­ლო­თი ვუ­პა­სუ­ხე, თა­ვად გა­მიკ­ვირ­და.
ჯერ კი­დევ სკო­ლის მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, ნა­ზი ჭიღ­ლა­ძე რომ ლა­ხა­მუ­ლა­ში ას­წავ­ლი­და. მას­ზე სა­გა­ზე­თო და რა­დი­ო­წე­რი­ლე­ბიც მქონ­და იმ წლებ­ში გა­კე­თე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, მას შემ­დეგ მხო­ლოდ ერ­თხელ შევ­ხ­ვ­დი და არც მი­ფიქ­რია, ოდეს­მე მას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ბედ­ნი­ე­რე­ბა თუ მხვდე­ბო­და წი­ლად. ჩე­მი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა არც ჩემს სა­ახ­ლობ­ლოს და­უ­ტო­ვე­ბია უკო­მენ­ტა­როდ, მაგ­რამ აზ­რი არ შე­მიც­ვ­ლია.
ვრცლად>>>
2013-12-26
ჩე­მი მი­ზა­ნი სწავ­ლის შემ­დეგ თბი­ლის­ში დაბ­რუ­ნე­ბაა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლუ­კა კა­ლან­და­რიშ­ვი­ლი ესაუბრა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ლუ­კა, დღი­უ­რებ­ში წერ, რომ იელის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი შე­ნი ახი­რე­ბა იყო. რო­გო­რი რე­აქ­ცია გქონ­და, რო­ცა მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კეთ­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან ჩა­რიცხ­ვი­სა და სრუ­ლად და­ფი­ნან­სე­ბის შე­სა­ხებ შეტყო­ბი­ნე­ბა მი­ი­ღე?
— დი­დი მად­ლო­ბა, რომ თქვენს სა­გა­ზე­თო რუბ­რი­კა­ში მო­მიწ­ვი­ეთ. უცხო­ეთ­ში სწავ­ლა ძა­ლი­ან ბევ­რი ახალ­გაზ­რ­დის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­კითხია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ დღეს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ეპო­ქა­ში ვცხოვ­რობთ  და ინ­ტერ­ნე­ტის წყა­ლო­ბით ნე­ბის­მი­ე­რი ცნო­ბის მო­პო­ვე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, მა­ინც მგო­ნია, რომ ბევ­რ­მა არ იცის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იმ უნი­კა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ხებ, რა­საც ამე­რი­კუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა სთა­ვა­ზობს უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს. ამი­ტომ შე­ვეც­დე­ბი, რაც შე­იძ­ლე­ბა ამომ­წუ­რა­ვად, გავ­ცე პა­სუ­ხი თქვენს კითხ­ვებს.
x
ვრცლად>>>
2013-12-26
ვწერ თავი­სუ­ფალ თე­მას
ვწერ თავი­სუ­ფალ თე­მას მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 21 დე­კემ­ბერს, თბი­ლი­სის კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ა­ში (დი­რექ­ტო­რი — ამი­რან ჯა­მა­გი­ძე) კონ­კურ­სის — „ვწერ თა­ვი­სუ­ფალ თე­მას“ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბის და­ჯილ­დო­ე­ბის ცე­რე­მო­ნია გა­ი­მარ­თა. კონ­კურ­სი, რომ­ლის ინი­ცი­ა­ტო­რია თბი­ლი­სის კერ­ძო სკო­ლა „ლო­გო­სის“  დი­რექ­ტო­რი — გია მურ­ღუ­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ნი­ჭით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი უფ­როს­კ­ლა­სე­ლე­ბის­თ­ვის, სამ ეტა­პად ჩა­ტარ­და თბი­ლი­სის კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ას­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით.
რო­გორც კონ­კურ­სის ინი­ცი­ა­ტორ­მა,  ბა­ტონ­მა გია მურ­ღუ­ლი­ამ გა­ნაცხა­და, სულ მა­ლე გა­მო­ი­ცე­მა კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­თა სა­უ­კე­თე­სო თხზუ­ლე­ბე­ბის კრე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც უფა­სოდ გა­და­ე­ცე­მა წარ­მა­ტე­ბულ მო­ნა­წი­ლე­ებს, მათ პე­და­გო­გებ­სა და სკო­ლებს. მო­ნა­წი­ლე­ებს შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი თე­მე­ბი­დან უნ­და აერ­ჩი­ათ ერ­თი. წარ­მოდ­გე­ნილ თე­მებს შო­რის იყო: „ცხოვ­რე­ბის საზ­რი­სის პრობ­ლე­მა ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში“; „სიყ­ვა­რუ­ლი პო­ე­ზი­ა­ში“; „ქარ­თუ­ლი იდეა  — „ჩვე­უ­ლე­ბი­სა­ებრ მა­მუ­ლი­სა სლვა“; „ის, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­მახ­სოვ­რ­და ბიბ­ლი­ი­დან“;
ვრცლად>>>
2013-12-19
მი­ხა­კო წე­რეთლის უც­ნო­ბი არ­ქი­ვი­დან
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მი­ხა­კო წე­რეთ­ლის აქამ­დე უც­ნო­ბი პი­რა­დი არ­ქი­ვის გა­მო­ფე­ნა და ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის­თ­ვის სა­ზე­ი­მოდ გა­და­ცე­მის ცე­რე­მო­ნია, 11 დე­კემ­ბერს, ღვი­ნის კა­ფე-ბარ „ხა­რე­ბა­ში“ გა­ი­მარ­თა. მი­ხა­კო წე­რეთ­ლის პი­რა­დი სა­არ­ქი­ვო მა­სა­ლა მო­ი­ცავს პი­რა­დ წე­რი­ლებს, ფო­ტო­ებს, სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო ნა­წილ­სა და სხვ. უნი­კა­ლუ­რი მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ო­ნერს ეკუთ­ვ­ნო­და, „მეღ­ვი­ნე­ო­ბა ხა­რე­ბამ“ შე­ი­ძი­ნა და ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნულ ცენტრს სა­ზე­ი­მოდ გა­დას­ცა. მი­ხა­კო წე­რე­თელ­მა, ემიგ­რან­ტი ქარ­თ­ვე­ლე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბულ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, თა­ვი­სი მოღ­ვა­წე­ო­ბა პო­ლი­ტი­კით და­იწყო, მაგ­რამ შემ­დეგ, მეც­ნი­ე­რულ მუ­შა­ო­ბას შე­უდ­გა. იყო თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი ასი­რი­ო­ლო­გი­ა­სა და ძვე­ლი აღ­მო­სავ­ლე­თის ის­ტო­რი­ა­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბოლ­შე­ვი­კუ­რი რუ­სე­თის მი­ერ ოკუ­პა­ცი­ის შემ­დეგ იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და სამ­შობ­ლო სა­მუ­და­მოდ და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა. 1900-1907 წლებ­ში მი­ხა­კო წე­რე­თე­ლი ცხოვ­რობ­და და მოღ­ვა­წე­ობ­და საფ­რან­გეთ­სა და შვე­ი­ცა­რი­ა­ში. საზღ­ვარ­გა­რეთ მეც­ნი­ე­რულ მუ­შა­ო­ბას­თან ერ­თად პო­ლი­ტი­კურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­საც აწარ­მო­ებ­და. აქ­ტი­უ­რად იყო ჩაბ­მუ­ლი ანარ­ქის­ტულ მოძ­რა­ო­ბა­ში, ამას­თან, ნა­ყო­ფი­ერ პუბ­ლი­ცის­ტურ მოღ­ვა­წე­ო­ბასაც ეწე­ო­და.
ვრცლად>>>
2013-12-12
ერ­თხელ და სა­მუ­და­მოდ უნ­და გა­ვი­აზ­როთ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის, სა­ხელ­მ­წი­ფო­სა და მოყ­ვა­სის წი­ნა­შე
 რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გი­ვი ლო­მი­ძე მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — გა­მარ­ჯო­ბა გი­ვი, პირ­ველ რიგ­ში, გაგ­ვა­ცა­ნი შე­ნი ბი­ოგ­რა­ფია...
— უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, მინ­და დი­დი მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ ჩემ­და­მი ინ­ტე­რე­სი­სათ­ვის, თქვენს გა­ზეთ­ში რუბ­რი­კის სტუმ­რად რომ მო­მიწ­ვი­ეთ. ჩე­მი მოკ­ლე ბი­ოგ­რა­ფია ასე­თია: 2000 წელს და­ვამ­თავ­რე ხა­რა­გა­უ­ლის ¹3 სა­ჯა­რო სკო­ლა. ვი­სარ­გებ­ლებ შემ­თხ­ვე­ვით და თქვე­ნი გა­ზე­თის სა­შუ­ა­ლე­ბით, კი­დევ ერ­თხელ, უდი­დეს მად­ლო­ბას გა­და­ვუხ­დი ჩე­მი სკო­ლის საყ­ვა­რელ მას­წავ­ლებ­ლებს.
ვრცლად>>>
2013-12-06
TIMSS 2011 — ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას ახ­დენს მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე მა­თე­მა­ტი­კა­ში
ია კუტალაძე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევისა და საგნობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მეორე ნაწილი სწავ­ლე­ბა­ზე და­ხარ­ჯუ­ლი დრო. სა­გაკ­ვე­თი­ლო სა­ა­თებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი მო­ცე­მუ­ლია ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მებ­ში. ქვეყ­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მე-4 კლა­სის­თ­ვის მა­თე­მა­ტი­კას უთ­მობს მთლი­ა­ნი კუ­რი­კუ­ლუ­მის და­ახ­ლო­ე­ბით 13-22%-ს, მე-8 კლას­ში კი — 10-18%-ს.
მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია აღი­ნიშ­ნოს, რომ ქვეყ­ნე­ბი, მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბის­თ­ვის დათ­მო­ბი­ლი დრო­ის მი­ხედ­ვით, საკ­მა­ოდ გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან ერ­თ­მა­ნე­თი­სა­გან. მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბა­ზე წე­ლი­წად­ში და­ხარ­ჯუ­ლი დრო­ის მი­ხედ­ვით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო ჩა­მორ­ჩე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნე­ბელს რო­გორც მე-4, ასე­ვე მე-8 კლას­ში. თუმ­ცა მე-4 კლა­სის
ვრცლად>>>
2013-12-05
„ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი“ — ხელ­ნა­წე­რი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ქარ­თუ­ლი რე­ნე­სან­სუ­ლი კულ­ტუ­რის წი­აღ­ში შექ­მ­ნი­ლი „ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი“ კარ­გა ხა­ნია გას­ც­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფარ­გ­ლებს და კუთ­ვ­ნი­ლი ად­გი­ლი და­იმ­კ­ვიდ­რა მსოფ­ლი­ოს სა­გან­ძურ­ში. პო­ე­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ქარ­თ­ვე­ლი კა­ცის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია და სა­ხა­რე­ბა­სა და „ქარ­თ­ლის ცხოვ­რე­ბას­თან“ ერ­თად, მან გან­საზღ­ვ­რა ჩვე­ნი ხა­სი­ა­თი და ცხოვ­რე­ბის წე­სი. ჟამ­თა სი­ა­ვით სამ­შობ­ლო­დან გა­დახ­ვე­წილ ქარ­თ­ვე­ლებს ეს ბრძნუ­ლი წიგ­ნი, რო­გორც სუ­ლი­ე­რი საზ­რ­დო, თან მიჰ­ქონ­დათ.
უდი­დე­სი პო­პუ­ლა­რო­ბის გა­მო, ძველ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ ბევ­რი ხელ­ნა­წე­რი უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო, მაგ­რამ ძნელ­ბე­დო­ბის ჟამს, რო­მე­ლიც თა­მარ მე­ფის ბრწყინ­ვა­ლე ეპო­ქას მოჰ­ყ­ვა, გა­ნად­გურ­და პო­ე­მის ხელ­ნა­წე­რე­ბი ისე­ვე, რო­გორც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რის სხვა ძეგ­ლე­ბი. ამი­ტო­მაც „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ შექ­მ­ნი­დან მომ­დევ­ნო სა­მი სა­უ­კუ­ნის (ხჳჳჳ, ხჳვ, ხვ ) არც ერთ ხელ­ნა­წერს არ მო­უღ­წე­ვია ჩვე­ნამ­დე. მეტ-ნაკ­ლე­ბად სრუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი მოგ­ვე­პო­ვე­ბა ხვჳჳ სა­უ­კუ­ნის, ორი­ო­დე ხელ­ნა­წე­რი მათ­ზე ძვე­ლია, სა­ინ­ტე­რე­სოა, აგ­რეთ­ვე თი­თო-ორო­ლა სტრო­ფი­თა და ტა­ე­პით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­ნა­წე­რე­ბი (ძველ ხელ­ნა­წე­რებ­ზე) და ერ­თა­დერ­თი ეპიგ­რა­ფი­კუ­ლი წარ­წე­რა ვა­ნის ქვა­ბებ­ში.
ვრცლად>>>
2013-12-05
TIMSS 2011 — ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას ახ­დენს მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე მა­თე­მა­ტი­კა­ში
ია კუტალაძე
შეფასებისა და გა­მოცდების
ერ­ოვ­ნული ცენ­ტ­რ­ი­ს
კვლევისა და საგნობრივი
დე­პარტამენტის ხელმძღვანელი პირველი ნაწილი მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა (TIMSS), მა­თე­მა­ტი­კა­ში მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვე­ბის შე­ფა­სე­ბას­თან ერ­თად, იმ ფაქ­ტო­რებს შე­ის­წავ­ლის, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნენ მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე. კვლე­ვის ფარ­გ­ლებ­ში, ხდე­ბა მა­თე­მა­ტი­კი­ს სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი, სო­ცი­ა­ლუ­რი და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კონ­ტექ­ს­ტის ანა­ლი­ზი. ამ მიზ­ნით კვლე­ვა­ში რამ­დე­ნი­მე კითხ­ვა­რი იყო გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი: მა­თე­მა­ტი­კის სას­წავ­ლო გეგ­მის კითხ­ვა­რი; მოს­წავ­ლის კითხ­ვა­რი; მა­თე­მა­ტი­კის მას­წავ­ლებ­ლის კითხ­ვა­რი; სკო­ლის კითხ­ვა­რი (დი­რექ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის). ამ კითხ­ვა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­იკ­რი­ბა კვლე­ვის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია, გა­ნი­საზღ­ვ­რა ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი აღ­მოჩ­ნ­და მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი­სათ­ვის. ამ­ჯე­რად სწო­რედ იმ ფაქ­ტო­რე­ბის მოკ­ლე აღ­წე­რას წარ­მო­გიდ­გენთ.
ვრცლად>>>
2013-11-28
ოჯა­ხი ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის — რე­ფორ­მის ძი­რი­თა­დი მიღ­წე­ვე­ბი და შემ­დ­გო­მი ნა­ბი­ჯე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   „ყვე­ლა ბავშვს აქვს ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბა“ — გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის კონ­ვენ­ცი­ის მი­ერ აღი­ა­რე­ბუ­ლი ეს უფ­ლე­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია, მხო­ლოდ ფურცელზე და­წე­რილ უფ­ლე­ბად არ უნ­და დარ­ჩეს იმ 193 ქვეყ­ნის­თ­ვის, რომ­ლებ­მაც, ამ კონ­ვენ­ცი­ა­ზე მი­ერ­თე­ბით, მი­სი შეს­რუ­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აიღეს. ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლომ 1994 წლი­დან აიღო და, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ხელ­მ­წი­ფო ცდი­ლობს მის შეს­რუ­ლე­ბას, თუმ­ცა წინ ჯერ კი­დევ ბევ­რი პრობ­ლე­მაა. არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის სფე­რო­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სია. ამ­ჟა­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა­ში მყო­ფი მხო­ლოდ სა­მი დი­დი ზო­მის ინ­ს­ტი­ტუ­ციაა მა­შინ, რო­დე­საც 2009 წელს ჯერ კი­დევ 41 იყო. იქ მცხოვ­რებ ბავ­შ­ვ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 4600-დან 109-მდე შემ­ცირ­და. რე­ფორ­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (ჲSაჳდ), გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (ჲnicef) და სხვა პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით.
რა მიღ­წე­ვე­ბია ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბი რჩე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წი­ნა­შე — ამ კითხ­ვებს გას­ცა პა­სუ­ხი, 26-27 ნო­ემ­ბერს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ამ, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი იყო: სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შრო­მის, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის, იუნი­სე­ფი­სა და ჲSაჳდ-ის მი­ერ. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის მიღ­წე­ვე­ბი მი­მო­ი­ხი­ლეს, კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­ხელ­წო­დე­ბაც სწო­რედ ბავ­შ­ვ­თა ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბას ეხე­ბო­და. ვრცლად გა­ნი­ხი­ლეს ყვე­ლა ას­პექ­ტი, თუ რო­გორ ას­რუ­ლებს სა­ხელ­მ­წი­ფო ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მას.
ვრცლად>>>
2013-11-28
გერ­მა­ნე­ლებ­მა იცი­ან, რომ მა­თი უფ­ლე­ბე­ბი იქ მთავ­რ­დე­ბა, სა­დაც შე­ნი უფ­ლე­ბე­ბი იწყე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია მა­ნია ხუ­ციშ­ვი­ლი ესაუბრა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   — გა­მარ­ჯო­ბა მა­ნია, გაგ­ვა­ცა­ნი შე­ნი ბი­ოგ­რა­ფია.
— და­ვი­ბა­დე 1974 წელს თბი­ლის­ში. 1991 წელს და­ვამ­თავ­რე რუს­თა­ვის 21-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა; 1996 წელს კი — თბი­ლი­სის ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტი და უცხო ენე­ბის მე­ო­რა­დი გან­ყო­ფი­ლე­ბა. ამ­ჟა­მად ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი-მა­გის­ტ­რან­ტი ვარ.
— ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლია, სა­ინ­ტე­რე­სოა მი­სი ის­ტო­რია...
— უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, სა­დაც ვსწავ­ლობ, ვილ­ჰელმ ფონ ჰუმ­ბოლ­დ­ტის (1767-1835) ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თაა და­არ­სე­ბუ­ლი და 1946 წლი­დან მი­სი­ვე სა­ხელს ატა­რებს (ვილ­ჰელ­მი და­ი­ბა­და ოჯახ­ში, რო­მე­ლიც პრუ­სი­ის სა­მე­ფო კარ­თან იყო და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი — მი­სი ძმა, ალექ­სან­დ­რე, მე­ფე ფრიდ­რიხ ვილ­ჰელმ მე­ო­რეს ნათ­ლუ­ლი იყო). მან და მის­მა ძმამ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღეს შინ. ალექ­სან­დ­რე უფ­რო სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო დარ­გე­ბით იყო გა­ტა­ცე­ბუ­ლი, ვილ­ჰელმს კი ენა, კულ­ტუ­რა, პო­ლი­ტი­კუ­რი თე­ო­რი­ე­ბი და სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი აღელ­ვებ­და. იგი მე­გობ­რობ­და გო­ე­თეს­თან, ში­ლერ­თან და სხვა მრა­ვალ, არა მხო­ლოდ გერ­მა­ნელ, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­თან. გერ­მა­ნუ­ლი კლა­სი­კის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი საყ­რ­დე­ნი — ჰუ­­მა­ნიზ­მი, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მაქ­სი­მუმ­ზე და მის გა­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა­ზე იყო ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N